070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Geen verval en verjaring van wettelijke vakantiedagen bij schending zorg- en informatieplicht werkgever

In een recente zaak had een werknemer zijn vakantiedagen niet op tijd opgenomen. De Hoge Raad moest de vraag beantwoorden of een werkgever gehouden is tot uitbetaling van vakantiedagen die een werknemer gedurende zijn dienstverband heeft opgebouwd, maar niet heeft opgenomen. De Hoge Raad oordeelde dat wanneer een werkgever niet voldoet aan zijn zorg- en informatieplicht, dit niet tot…

LEES MEER →

In beginsel geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is – in beginsel – niet toegestaan. Immers, de werknemer wordt dubbel benadeeld: enerzijds omdat hij slechts een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft en anderzijds omdat dit beding het vinden van een nieuwe baan bemoeilijkt. Hierop geldt één uitzondering: namelijk wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Op 21 maart jl. heeft de Rechtbank…

LEES MEER →

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus a.s.!

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet heeft tot doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparante en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Werkgevers doen er goed aan om voor 1 augustus a.s. bestaande modelovereenkomsten, regelingen en/of beleid hierop aan te passen….

LEES MEER →

Bedreigen van de werkgever leidt tot ontslag op staande voet!

In de praktijk komt het geregeld voor, een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. De reden voor een ontslag op staande voet kan uiteenlopen: van het onbetaald opeten van een donut tot diefstal van bedrijfsmiddelen. Een ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde komt. In de regel is er geen recht op een uitkering….

LEES MEER →

Toch recht op compensatie transitievergoeding bij twee jaar ziek zijn vóór 1 juli 2015

De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) heeft op 1 juni jl. geoordeeld dat werkgevers ook in aanmerking komen voor de Regeling compensatie transitievergoeding als de datum waarop de werknemer twee jaar ziek is gelegen is vóór 1 juli 2015 en de arbeidsovereenkomst ná die datum pas is geëindigd. Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid…

LEES MEER →

‘Ik neem ontslag!’

Dat schreef een werkneemster in een emotionele opwelling op een papiertje aan haar werkgever. De opzegging van de arbeidsovereenkomst werd de volgende dag door de werkgever bevestigd. Een paar dagen later was de werkneemster van alle schrik bekomen. Ze had spijt van de opzegging en wilde hierop terugkomen. Maar kon zij nog wel op de opzegging terugkomen? Of mocht…

LEES MEER →

Corona: Q&A

Corona crisis Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het Corona-virus nemen, hebben een grote impact op werknemers, zzp-ers en bedrijven. Veel ondernemers en verenigingen, zoals restaurants, café’s en sportclubs, moeten tijdelijk hun deuren sluiten of hebben veel…

LEES MEER →

SLIM!

Het nieuwe jaar is ingeluid en de eerste maanden vliegen alweer in rap tempo voorbij. De WAB heeft inmiddels zijn intrede gedaan en wij hebben menig ondernemer daarin mogen adviseren. Leuk! Nu staat er echter alweer een nieuwe regeling klaar en wel een interessante subsidieregeling: SLIM. Wij horen u denken: SLIM? Wat is dat dan? Geen zorgen, na het…

LEES MEER →

Let op! voor 1 april 2020 arbeidsovereenkomst op orde om voor lage WW-premie in aanmerking te komen

Op 7 januari jl. schreef De Advocaten Groep al over de WW-premie die met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 sterk gewijzigd is. De WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is verhoogd naar 2,94%. De WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is maar liefst 5% hoger en dus 7,94%. Dit keer willen…

LEES MEER →

WAB en WW-premie, wat kost een arbeidsovereenkomst!

In onze blog van 11 november 2019 gaven we aan wat meer zaken te willen benoemen die relevant zijn voor de paramedische zorgverlener. De wijzigingen in de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) raken ook de paramedische zorgverlener als werkgever, echter deze veranderingen zijn relevant voor eenieder die werknemers in dienst heeft. De wijziging waar we de aandacht op willen…

LEES MEER →