Diefstal door werknemer leidt tot ontslag op staande voet!

Een van onze advocaten heeft met succes een werkgever bijgestaan. De werknemer was op staande voet ontslagen wegens diefstal van geld en voedsel. De werknemer liet het er niet bij zitten en ging naar de kantonrechter. Lees snel verder hoe dit is afgelopen.

De werkgever biedt de werknemer begin 2020 een baan aan als kok. De werkgever is tevreden. Op enig moment bekruipt de werkgever echter een vreemd gevoel. Er lijkt veel meer vlees ingekocht te worden dan verkocht wordt. Voorts verdwijnen er steeds bananen uit de voedselvoorraad en geld uit de fooienpot en de kassa.

De werkgever constateert vervolgens op camerabeelden dat de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal. De werkgever roept direct alle werknemers bijeen om hen hiermee te confronteren. Niemand stapt naar voren. Uiteindelijk confronteert de werkgever de betreffende werknemer op de man af. De werknemer geeft uiteindelijk toe dat hij zich wel eens schuldig heeft gemaakt aan diefstal van het geld. De werkgever gaat over tot een ontslag op staande voet en bevestigt dit diezelfde dag nog per brief aan de werknemer.

De werknemer is het er niet mee eens en start een procedure bij de kantonrechter. Opvallend is dat de werknemer geen verzoek doet om de arbeidsovereenkomst te herstellen, maar om toekenning van een billijke vergoeding en de uitbetaling van zijn loon.

De werkgever vordert op zijn beurt een gefixeerde schadevergoeding vanwege het ontslag op staande voet en daarnaast nog een vergoeding wegens de diefstal van het voedsel en het geld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt op 1 november jl. dat het wegnemen van € 4,50 uit de fooienpot alsmede het zonder toestemming weggeven van voedsel aan derden tezamen, maar ook afzonderlijk, een dringende reden voor het ontslag op staande voet oplevert. Het ontslag op staande voet blijft aldus in stand. De werknemer heeft alleen recht op zijn salaris. Voorts zal de werknemer een schadevergoeding aan de werkgever moeten betalen.

Maar pas op: diefstal door een werknemer leidt niet altijd tot een dringende reden waardoor de werkgever het dienstverband onmiddellijk kan doen eindigen. De rechtbank Noord-Holland heeft eerder dit jaar geoordeeld dat het ontslag op staande voet een te zwaar middel was. In deze zaak heeft de werknemer platen uit de garagebox van de werkgever weggenomen voor privégebruik. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet helemaal transparant is geweest, maar dat het handelen door de werknemer de (hoge) lat van de dringende reden niet haalt. In deze zaak moet de werkgever een schadevergoeding betalen aan de werknemer wegens de onregelmatige opzegging.

De vereisten voor een ontslag op staande voet zijn streng. Zo moet het ontslag onverwijld – ofwel zo snel mogelijk – aan de werknemer worden medegedeeld, zowel mondeling als schriftelijk. Het moet voor de werknemer voldoende duidelijk zijn waartegen hij/zij zich dient te weren indien hij/zij het niet eens is met het gegeven ontslag. De Advocaten Groep kijkt graag met u mee alvorens u besluit tot een ontslag op staande voet over te gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het ontslag op staande voet stand houdt.

(De gehele uitspraak is te lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:11749&showbutton=true & https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:123&showbutton=true&keyword=ontslag+op+staande+voet+diefstal)