Werkgevers let op: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch per 1 juli!

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijke vakantie van minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Uitgangspunt is dat de werknemer deze wettelijke vakantiedagen ieder jaar opneemt. Houdt de werknemer wettelijke vakantiedagen over, dan kan hij deze uiterlijk op 30 juni van het opvolgende kalenderjaar opnemen. Daarna vervallen deze wettelijke vakantiedagen. Het Europese Hof van Justitie maakte hierop één belangrijke uitzondering. Lees snel verder!

Wettelijke vs bovenwettelijke vakantiedagen

Een werknemer met een 40-urige werkweek heeft recht op 160 uur ofwel 20 wettelijke vakantiedagen. Uitgangspunt is dat deze wettelijke vakantiedagen in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen door de werknemer. Lukt dit niet, dan dient de werknemer deze vakantiedagen uiterlijk in het opvolgende kalenderjaar voor 1 juli op te nemen.

Daarnaast kan een werkgever bovenwettelijke vakantiedagen toekennen. Deze vakantiedagen vervallen pas vijf jaar na het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen over 2024 kunnen dus tot en met 2029 worden opgenomen door de werknemer.

Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens het Europees Hof van Justitie niet zomaar

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de wettelijke vakantiedagen niet zomaar per 1 juli van het opvolgende kalenderjaar vervallen. Op werkgevers rust namelijk een zogenoemde zorg- en informatieplicht. Werkgevers zullen hun werknemers tijdig moeten informeren over het feit dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli zullen vervallen. De werkgever zal moeten aantonen dat dit tijdig is aangekondigd. Werkgevers doen er goed aan om deze mededeling ieder jaar schriftelijk en tijdig te doen. Daarnaast is van belang dat werknemers daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om jaarlijks de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werkgever heeft nagelaten om zijn personeel tijdig (en schriftelijk) te informeren over verval van de wettelijke vakantiedagen óf zijn werknemers niet in de gelegenheid heeft gesteld de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Kort en goed kunnen werknemers niet verplicht worden om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen vervallen per 1 juli indien de werkgever de werknemers tijdig heeft geïnformeerd en hen in de gelegenheid geeft gesteld de wettelijke  vakantiedagen op te nemen, maar de werknemer ervoor kiest om deze wettelijke vakantiedagen niet op te nemen.

Tips voor werkgevers:

  • Informeer de werknemers tijdig over het verval van de wettelijke vakantiedagen per 1 juli;
  • Doe deze mededeling schriftelijk zodat daar nooit discussie over kan ontstaan;
  • Stuur periodiek een overzicht van de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen;
  • Bied werknemers wel de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen.

Heeft u vragen of verval van wettelijke- of bovenwettelijke vakantiedagen, of andere vragen over dit onderwerp, neem dan snel contact op met een van de advocaten van De Advocaten Groep. Zij helpen u graag!