070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Privacybeleid

Uw gegevens

De Advocaten Groep verbindt zich ertoe de privacy van alle bezoekers van de website www.advocatengroep.nl te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.

AVG

De Advocaten Groep voldoet aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u (passief of actief) verstrekte gegevens.

Uw gegevens

U heeft altijd de mogelijkheid uw gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verzoeken om verwijdering van die gegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van “cookies”. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van onze website. Tijdens uw bezoek maar WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund.

Wijzigingen

De Advocaten Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement regelmatig na te gaan op onze website.

Links naar externe websites

Mogelijk gebruiken wij links naar externe websites op onze website. Wij wijzen u erop dat bij gebruik van een link naar een externe website het privacy statement van De Advocaten Groep niet langer van toepassing is. De Advocaten Groep draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze van omgang met uw gegevens door die externe partijen.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

De Advocaten Groep kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker ten aanzien van de persoonsgegevens die we verwerken, afhankelijk van de dienstverlening en services die we bieden. Als u vragen hebt over dit privacy statement of over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:

  • Email: info@advocatengroep.nl