Werknemer meldt zich ziek om naar een bruiloft te kunnen gaan

Je werkgever wijst je verlofverzoek af waardoor je niet aanwezig kan zijn bij de bruiloft van je oom. Wat doe je? In deze uitspraak meldt de werknemer zich ziek. De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Benieuwd naar het oordeel? Lees snel verder!

De werknemer heeft zich eerder dit jaar ziekgemeld. Vanaf begin juli jl. is zij weer aan het werk gegaan als Cabin Attendant. Daarnaast heeft zij op 30 juni jl. een verlofverzoek ingediend voor 13 juli voor de bruiloft van haar oom. Dit verzoek is de dag voor de bruiloft afgewezen. Vervolgens heeft de werknemer tevergeefs twee keer een aanvraag ingediend om een snipperdag op te nemen. Haar leidinggevende liet donderdagochtend (13 juli) weten dat het helaas niet mogelijk was om verlof op te nemen. Daarna heeft de werknemer zich ziekgemeld om naar de bruiloft van haar oom te gaan. Zij heeft zich op 14 juli jl. weer beter gemeld.

Haar werkgever gaf te kennen niet verder met haar te willen en heeft haar direct van het rooster afgehaald. De werknemer heeft erkend dat zij zicht onterecht had ziekgemeld. Eind juli jl. heeft de werknemer zich opnieuw ziekgemeld.

De werkgever heeft de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen door de werknemer (valselijk ziekmelden). Zij heeft bewust en weloverwogen het risico genomen dat haar werkgever schade zou lijden als er nog meer afmeldingen van werknemers zouden volgen. In dat geval zouden vluchten vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden, met alle (financiƫle) gevolgen van dien. Zij heeft zich niet als goed werknemer gedragen en de arbeidsrelatie is ernstig en duurzaam verstoord geraakt, aldus de werkgever.

De werknemer stelt dat ontbinding niet mogelijk is omdat zij arbeidsongeschikt is (opzegverbod). Zij was nog onvoldoende hersteld van haar eerdere ziekmelding. De mededeling dat zij geen vrij kon krijgen kon zij, gelet op haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid, niet verwerken. Daarna heeft zij zich in een opwelling ziekgemeld. De bedrijfsarts heeft recent geoordeeld dat haar eerdere beperkingen ten aanzien van haar werk nog aanwezig zijn en nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Een opzegverbod staat ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg als het verzoek verband houdt met omstandigheden waarop de arbeidsongeschiktheid betrekking heeft. De kantonrechter is van oordeel dat de omstandigheden die de werkgever heeft aangevoerd volledig los staan van de arbeidsongeschiktheid van deze werknemer. Er is sprake van een voldragen ontslaggrond en de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Dat de werknemer zich in een opwelling heeft ziekgemeld is onvoldoende gebleken. Ondanks de verschillende afgewezen verlofaanvragen en de waarschuwing over de gevolgen van een eventuele valselijke ziekmelding heeft de werknemer zich toch ziekgemeld. Zij heeft aldus een welbewuste keuze gemaakt. De werknemer heeft wel recht op een transitievergoeding vanwege de beƫindiging van haar arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter zal niet zomaar overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De Advocaten Groep kijkt graag met u mee alvorens u besluit een ontbindingsverzoek in te dienen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het ontbindingsverzoek slaagt.