070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Er vinden regelmatig wijzigingen plaats in de wet en regelgeving. Ook zijn de regelingen niet op een centrale plaats geregeld, maar verdeeld over zeer uiteenlopende bronnen, zoals het Burgerlijk Wetboek en in cao’s maar ook bijvoorbeeld in de Wet op het Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Arbeid en Zorg en diverse antidiscriminatie wetgeving.

Daarnaast kent het arbeidsrecht afzonderlijke regels voor ambtenaren of werknemers die een bijzondere status hebben, zoals leraren. De ervaren arbeidsrechtadvocaten van De Advocaten Groep houden al deze regelingen en ontwikkelingen goed in de gaten en volgen bijscholingscursussen. Uw arbeidszaak is bij ons in goede handen.

Wij adviseren en procederen over alle soorten arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals:

 • aangaan en beĆ«indigen arbeidsovereenkomst;
 • cao en arbeidsvoorwaarden;
 • aanpassing arbeidsvoorwaarden;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • gezondheid en veiligheid op de werkplek;
 • privacy;
 • non-concurrentiebedingen;
 • uitzending en detachering;
 • arbeidsconflicten;
 • bedrijfsongevallen;
 • bijzondere posities (statutair directeuren, flexwerkers, ZZP-ers);
 • alle soorten ontslag.

Onze arbeidsrechtspecialisten zijn: