070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Michelle Duijvestijn

Michelle Duijvestijn is arbeidsrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2021 behaalde zij haar meestertitel. Zij heeft tevens de bachelor HRM behaald. Tijdens haar rechtenstudie is zij werkzaam geweest als griffier bij het Gerechtshof in Den Haag. Na een korte periode als rechtsbijstandverlener gewerkt te hebben heeft Michelle gekozen voor de advocatuur. Per 1 mei 2022 heeft Michelle zich aangesloten bij De Advocaten Groep en op 14 juli 2023 is zij beëdigd tot advocaat.

Michelle krijgt veel energie van het oppakken van juridische vraagstukken, om dit vervolgens te vertalen in een helder en praktisch advies voor haar cliënten. Waar geprocedeerd moet worden weet Michelle door het opstellen van een scherp en goed onderbouwd stuk de rechter mee te nemen in de wenselijke oplossing.

Als persoon is Michelle ambitieus, sportief, betrokken en gedreven. In haar vrije tijd is Michelle veel te vinden bij de crossfit en op het padelveld. Deze sportieve blik houdt Michelle scherp en brengt focus om richting te geven in de juridische kwesties die onze klanten aandragen.