070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Huurrecht en Vastgoed

De aankoop of verkoop van een woning en het laten uitvoeren van (ver)bouwwerkzaamheden zijn grote beslissingen waarmee vaak veel geld gemoeid is. De geschillen die hieruit voortvloeien zijn vaak heel indringend voor mensen. Als er onenigheid tussen koper en verkoper of tussen opdrachtgever en aannemer ontstaat is het fijn als u op een advocaat kunt vertrouwen om de zaak weer voor u op de rit te krijgen.

Ook bij het huren of verhuren van een woning kunnen zich geschillen voordoen, bijvoorbeeld over het onderhoud, de hoogte van de huur of  het opzeggen van de huurovereenkomst.

Deskundige juridische bijstand, zowel bij het aangaan van een overeenkomst als bij (dreigende) geschillen, kan veel narigheid voorkomen. Bij De Advocaten Groep bent u in goede handen.

Wij beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van:

  • huurgeschillen;
  • koop- en verkoopgeschillen;
  • burenrecht;
  • bodemverontreiniging;
  • erfdienstbaarheden;
  • VvE-kwesties;
  • hypotheekgeschillen;
  • onderhoudsgebreken.