070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Tarieven

Zie hier de verschillende tarieven die wij aanhouden op basis van het soort cliënt, het soort zaak en of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Uurtarieven

Ondernemers

Senior advocaat225 tot 285 euro excl. 6% kantoorkosten & excl. 21% BTW
Advocaat200 tot 225 euro excl. 6% kantoorkosten & excl. 21% BTW
Advocaat-stagiaire165 tot 195 euro excl. 6% kantoorkosten & excl. 21% BTW
Jurist165 euro excl. 6% kantoorkosten & excl. 21% BTW
Juridisch medewerk(st)er150 euro excl. 6% kantoorkosten & excl. 21% BTW

Particulieren

Senior advocaat225 tot 285 euro excl. 21% BTW
Advocaat200 tot 225 euro excl. 21% BTW
Advocaat-stagiaire165 tot 195 euro excl. 21% BTW
Jurist165 euro excl. 21% BTW
Juridisch medewerk(st)er150 euro excl. 21% BTW

De uiteindelijke hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak, de complexiteit en de spoedeisendheid. Voor zaken waarvan helder is welke werkzaamheden verricht dienen te worden, is het mogelijk een fixed fee af te spreken.

Toevoeging

Voor sommige zaken kunt u in aanmerking komen voor rechtsbijstand, de rechtsbijstand wordt overheidswege gefinancierd. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dergelijke gevallen een zogenaamde “toevoeging”. Als aan u rechtsbijstand wordt verleend, betaalt u geen uurtarief, maar u bent wel verplicht een eigen bijdrage te betalen waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Daarnaast zijn er eventuele bijkomende kosten, zoals griffierechten en proceskosten. Aan de hand van uw burgerservicenummer zal De Raad bij de Belastingdienst uw inkomen en vermogen opvragen. De hoogte van deze gegevens is bepalend voor de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, en zo ja, hoe hoog de eigen bijdrage is, die u verschuldigd bent. De hoogte van de eigen bijdrage kan variëren van 226 Euro tot en met 952 Euro. Indien u bent doorverwezen door het Juridisch Loket krijgt u een korting op de eigen bijdrage van 61 Euro. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand verkrijgen.