070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Rechtsgebieden

De Advocaten Groep werkt in kleine teams van specialisten. Hierdoor blijven de lijnen kort en is de efficiency hoog. In ons netwerk vindt u accountants, fiscalisten, notarissen en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Onze adviezen zijn leesbaar en bij voorkeur bondig. Het in stand houden van commerciële relaties voor ondernemingen heeft onze voorkeur boven het laten escaleren van (potentiële) geschillen. Dit vraagt wel om een specifieke aanpak. Naast kennis en ervaring komen daar ook onderhandelingstechniek en inzicht in de achtergrond van problemen bij kijken. Is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk, dan kan de cliënt rekenen op onze jarenlange ervaring met procederen. Wij staan de cliënt bij in kort geding, bodemprocedure en/of hoger beroep.

Voor u als individu kan een juridisch geschil erg indringend zijn. De rechtbank ziet u van de binnenkant liever in een spannende advocatenserie dan dat u zelf de hoofdrol speelt. Soms is het inschakelen van een advocaat onafwendbaar. Als u moet vechten voor uw rechten, of om te proberen zaken in goede banen te leiden. Het is fijn als u dan een advocaat heeft die u bij de hand neemt. Ervoor zorgt dat uw rechten geborgen blijven, maar u ook voorhoudt wat het alternatief is. Een advocaat die u bijstaat en eerlijk tegen u is over de mogelijkheden en de consequenties die bij die mogelijkheden horen. Die advocaten vindt u bij DAG!