070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Ondernemingsrecht

Ondernemers worden met veel zaken geconfronteerd. Zo verwacht de wetgever van u als ondernemer dat u voldoet aan de Privacywetgeving van de Algemene verordening Gegevensbescherming. De Advocaten Groep maakt graag voor u inzichtelijk waar u aan moet voldoen en op welke wijze binnen uw organisatie ervoor gezorgd kan worden dat uw AVG-proof bent.

De Advocaten Groep staat u tevens graag bij in al uw vraagstukken op de volgende gebieden:

  • problemen rondom faillissementen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers;
  • het saneren en herstructureren van ondernemingen;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten of maten;
  • financiering- en zekerheidsvraagstukken;
  • overnames, fusies, joint ventures, management- en investor- buy-ins en buy-outs;
  • enquĂȘteprocedures;
  • geschillen over intellectuele eigendomsrechten;
  • oneerlijke concurrentie;
  • AVG compliance.Onze ondernemingsrechtspecialisten zijn: