070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Contractenrecht

Het maken van een contract is specialistisch werk. Ondernemen is risico’s nemen, maar wel graag met goed afgewogen risico’s. Het contract is het handvat om u als ondernemer ervan te verzekeren dat wanneer er binnen het ondernemingsvak iets mis gaat, u aan het langste eind trekt. Veel juridische problemen zouden voorkomen kunnen worden door juridisch advies in te winnen voordat de handtekening gezet wordt. De Advocaten Groep helpt u graag bij al uw vragen die zich rondom het Contractenrecht kunnen voordoen. Denkt u aan:

  • het opstellen en beoordelen van contracten en (algemene) voorwaarden;
  • geschillen over de uitleg en uitwerking van contracten;
  • incasso van debiteuren;
  • problemen rondom faillissementen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers;
  • samenwerkingen aangaan op allerlei gebied.

Ons gehele team is gespecialiseerd in het contractenrecht.