070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Komt uw contractspartner zijn afspraken niet na? Bent u zelf aansprakelijk gesteld voor bijvoorbeeld een gemaakte fout, of voor een dienst of product?

Elke ondernemer loopt risico’s en kan aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde schade of gemaakte fouten. De Advocaten Groep kan u helpen bij het beperken van risico’s door u te adviseren over de keuze van een bepaalde rechtsvorm, uw algemene voorwaarden, de op te stellen overeenkomsten of verzekeringen tegen bepaalde risico’s.

De Advocaten Groep zorgt ervoor dat uw rechten duidelijk zijn geformuleerd en dat u zich bewust bent van uw plichten. Een contract is vaak het enige houvast op het moment dat er discussie ontstaat met uw contractpartner. Wij zorgen voor dat sterke houvast, zodat ondernemen niet kan uitmonden in ongewenste aansprakelijkheden.

Ook als u schade heeft geleden zijn wij u graag van dienst, om te zorgen dat uw schade wordt verhaald, of om te zorgen dat u betere afspraken met de schadeveroorzaker maakt, zodat er geen nieuwe schade zal optreden. De Advocaten Groep kan u adviseren over de haalbaarheid van een claim en zonodig voor u procederen.

Onze advocaten adviseren en procederen op het gebied van:

  • Aansprakelijkheid van ondernemingen
  • Beoordeling van contracten
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Wanprestatie of onrechtmatige daad