070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Huurrecht en Vastgoed

Goede huisvesting is belangrijk voor u als ondernemer. Het hebben van een prettige plek om uw bedrijf te voeren is cruciaal. Het onderhandelen over en afsluiten van contracten laat u graag aan een specialist over. De advocaten Groep helpt u graag , zowel bij huur of koop, verkoop en verbouwing. Een goed advies vooraf voorkomt vaak veel ellende en maakt u wijzer over de te volgen stappen.

De Advocaten Groep kijkt steeds naar uw belangen bij het afwegen van de te maken keuzes op de volgende gebieden:

 • huurcontracten;
 • contractonderhandelingen;
 • huurgeschillen;
 • onderhoudsgebreken;
 • huuropzegging;
 • incassogeschillen;
 • verbouwingscontracten;
 • aan- en verkoop;
 • VvE-kwesties;
 • hypotheekgeschillen;
 • burenrecht;
 • erfdienstbaarheden;
 • eigendomsgeschillen.