070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Geen verval en verjaring van wettelijke vakantiedagen bij schending zorg- en informatieplicht werkgever

In een recente zaak had een werknemer zijn vakantiedagen niet op tijd opgenomen. De Hoge Raad moest de vraag beantwoorden of een werkgever gehouden is tot uitbetaling van vakantiedagen die een werknemer gedurende zijn dienstverband heeft opgebouwd, maar niet heeft opgenomen. De Hoge Raad oordeelde dat wanneer een werkgever niet voldoet aan zijn zorg- en informatieplicht, dit niet tot…

LEES MEER →

In beginsel geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is – in beginsel – niet toegestaan. Immers, de werknemer wordt dubbel benadeeld: enerzijds omdat hij slechts een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft en anderzijds omdat dit beding het vinden van een nieuwe baan bemoeilijkt. Hierop geldt één uitzondering: namelijk wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Op 21 maart jl. heeft de Rechtbank…

LEES MEER →

Geldigheid studiekostenbeding na invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is een studiekostenbeding voor verplichte scholing in de zin van artikel 7:611a lid 2 BW niet langer toegestaan. In de praktijk is het onduidelijk wat als verplichte scholing dient te worden aangemerkt en of een studiekostenbeding nog rechtsgeldig is. Op 19 december jl….

LEES MEER →

VACATURE ADVOCAAT-MEDEWERKER OF (GEVORDERD) ADVOCAAT-STAGIAIR(E) (MINIMAAL 3 JAAR WERKERVARING)

Wij zijn: De Advocaten Groep! Een no-nonsense kantoor in Rijswijk ZH, op hinksprong afstand van Den Haag. De advocaten en juristen van De Advocaten Groep kenmerken zich door hun specialisaties op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Ondernemers voor ondernemers. De Advocaten Groep zoekt naar een duurzame relatie met haar cliënten, zodat problemen niet alleen achteraf opgelost kunnen…

LEES MEER →

Juicekanaal onrechtmatig ?!

JUICEKANALEN VERSUS DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING Op 15 maart 2022 plaatste een vlogger, Yvonne Coldeweijer, een video op haar Youtube-kanaal waarin zij aangaf dat Samantha Steenwijk (zangeres) 22 kilo was afgevallen door illegale dieetpillen te gebruiken. Steenwijk ontkende dit en daagde Coldeweijer voor de rechter. Bij de rechter in Amsterdam vorderde Steenwijk rectifi catie, schadevergoeding ad € 5.000,- en…

LEES MEER →

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus a.s.!

Vanaf 1 augustus a.s. treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De wet heeft tot doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparante en meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en te zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Werkgevers doen er goed aan om voor 1 augustus a.s. bestaande modelovereenkomsten, regelingen en/of beleid hierop aan te passen….

LEES MEER →

Bedreigen van de werkgever leidt tot ontslag op staande voet!

In de praktijk komt het geregeld voor, een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. De reden voor een ontslag op staande voet kan uiteenlopen: van het onbetaald opeten van een donut tot diefstal van bedrijfsmiddelen. Een ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde komt. In de regel is er geen recht op een uitkering….

LEES MEER →

Welkom Dominique

Met ingang van 1 juni 2019 heeft De Advocaten Groep een nieuwe partner: Dominique Feikes. We verheugen ons erg op de samenwerking. De Advocaten Groep gaat ervan uit dat wij u nog beter van dienst kunnen zijn met de komst van Dominique. Welkom Dominique Feikes!

LEES MEER →