070 82 000 24 info@advocatengroep.nl

Is een beding over proceskosten in een huurovereenkomst oneerlijk?

In de rechtspraak zijn al diverse uitspraken geweest waarin is geoordeeld dat bedingen in een huurovereenkomst, bijvoorbeeld huurprijsverhogingsbedingen, oneerlijk zijn. Deze uitspraken kunnen verstrekkende (financiële) gevolgen hebben voor (professionele) verhuurders van woonruimten. Daarom heeft de Rechtbank Amsterdam besloten om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De Rechtbank Amsterdam heeft de vraag voorgelegd gekregen of een beding uit…

LEES MEER →

Werkgevers let op: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch per 1 juli!

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijke vakantie van minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Uitgangspunt is dat de werknemer deze wettelijke vakantiedagen ieder jaar opneemt. Houdt de werknemer wettelijke vakantiedagen over, dan kan hij deze uiterlijk op 30 juni van het opvolgende kalenderjaar opnemen. Daarna vervallen deze wettelijke vakantiedagen. Het Europese Hof van…

LEES MEER →

Wij zoeken administratieve ondersteuning voor ons kantoor

Wat ga je doen? Als onze nieuwe administratief medewerker ben jij de stille kracht die ons kantoor draaiende houdt. Maar wees gerust, geen cape nodig – alleen een scherp oog voor detail en een gezonde lach. Ben jij een echte teamplayer die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan (samen)werken? Wil je werken binnen een informeel en gezellig team waar…

LEES MEER →

Mag een verhuurder het verschaffen van het huurgenot opschorten bij wanbetaling?

Op 15 maart 2024 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of de verhuurder van een bedrijfsruimte de nakoming van zijn verplichting tot het verschaffen van huurgenot mocht opschorten nadat een huurachterstand was ontstaan en de huurder tevens het gehuurde had verlaten. Benieuwd naar het oordeel van de Hoge Raad? Lees snel verder. Feiten en omstandigheden De…

LEES MEER →

Diefstal door werknemer leidt tot ontslag op staande voet!

Een van onze advocaten heeft met succes een werkgever bijgestaan. De werknemer was op staande voet ontslagen wegens diefstal van geld en voedsel. De werknemer liet het er niet bij zitten en ging naar de kantonrechter. Lees snel verder hoe dit is afgelopen. De werkgever biedt de werknemer begin 2020 een baan aan als kok. De werkgever is tevreden….

LEES MEER →

Een tijdelijk huurcontract: achterhaald?

Op 14 november 2023 is de Wet vaste huurcontracten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet beoogt meer rechtszekerheid te bieden aan huurders en maakt een einde aan tijdelijke verhuur zoals wij deze kennen. In deze blog zal ik kort ingaan op de huidige situatie en de belangrijkste wijzigingen die hoogstwaarschijnlijk op 1 juli 2024 doorgevoerd zullen worden. De…

LEES MEER →

Eenzijdig wijzigingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst, (on)wenselijk?

Het eenzijdig wijzigen van bepalingen in een arbeidsovereenkomst gedurende de looptijd van het dienstverband is mogelijk, maar zeker niet eenvoudig. Een werkgever kan eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen als: Eenzijdig wijzigingsbeding Een werkgever kan eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen als schriftelijk een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Dit kan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook tijdens het dienstverband of in aanvullende regeling…

LEES MEER →

Wat kunt u doen als de wederpartij de afspraken niet nakomt?

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten, gaan zij over en weer verplichtingen aan. Het komt helaas geregeld voor dat afspraken uit een overeenkomst niet (deugdelijk) worden nagekomen. Dit gebeurt soms bewust en soms onbewust. In deze blog zal kort uiteen worden gezet wat u in dat geval kunt doen. Toerekenbare tekortkoming Als een afspraak uit een overeenkomst niet wordt nagekomen,…

LEES MEER →

Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting van een werknemer?

Vrijheid van meningsuiting staat in de Grondwet, het is een grondrecht, ook voor werknemers. Tussen een werkgever en een werknemer kan echter een spanningsveld ontstaan als de werknemer een mening verkondigt die de werkgever schaadt. Hoe kijkt de rechter hiertegen aan? We leggen dit graag uit!   Wat is de situatie?In deze zaak werkt de werknemer als onderwijsassistent op…

LEES MEER →