NOW of Reorganisatie, welke keuze maakt u voor een gezond bedrijf na Corona!

Vandaag om 9:00 uur ging het UWV los. De NOW-regeling kan worden aangevraagd. Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag! Maar wat betekent de NOW eigenlijk en doet u er verstandig aan om deze NOW aan te vragen, of is het eigenlijk beter om voor een andere oplossing voor uw personeel te kiezen, zoals een reorganisatie.

Om te beginnen is het goed te weten wat de NOW-regeling betekent. NOW staat voor: noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Kort gezegd geeft de regeling de mogelijkheid aan werkgevers subsidie te krijgen, als de omzet gedurende een periode van drie maanden met ten minste 20% terugvalt, vanwege een vermindering van bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. COVID-19 en de daaruit voortvloeiende Corona-crisis, is zo een buitengewone omstandigheid.

Hoe de subsidie kan worden aangevraagd en wat de hoogte van de subsidie zal zijn, kan worden nagelezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/03/kamerbrief-now.

Belangrijk zijn de voorwaarden waaronder de subsidie verleend kan worden. De subsidie zal immers teruggevorderd worden, indien men toch niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoet. Zo mag de subsidie enkel en alleen gebruikt worden om het loon van de werknemers te voldoen. Bedrijven die in problemen komen door de huidige maatregelen tegen het Corona virus hebben echter meer problemen dan alleen het voldoen van loonbetalingen.

Een andere voorwaarde is dat de werkgever geen ontslag voor werknemers zal aanvragen wegens het verval van arbeidsplaatsen, gedurende de periode waarover subsidie wordt verkregen. Voor werkgevers die verwachten dat over een paar maanden het weer ‘business as usual’ wordt, zal deze regeling prima zijn. Voor een flink aantal bedrijven zal dat anders liggen. Zij zien hun eigen klanten en zakenpartners onderuit gaan, de vraag naar producten zal blijvend kleiner worden. Kosten, niet alleen die van werknemers, maar ook huur, verzekeringen, en andere zaken blijven door lopen. Het direct snijden in allerlei zaken is noodzakelijk om straks nog overeind te staan, als het Coronastof is neergedaald.

Het doorvoeren van een reorganisatie kan een middel zijn om ook andere kosten terug te brengen, doordat bijvoorbeeld een filiaal kan worden gesloten. De Advocaten Groep adviseert u graag hoe verder. Wij begrijpen dat het maken van kosten in deze periode lastig kan zijn. Bel ons gewoon eens op voor een vrijblijvend gesprek over wat u nodig heeft om deze periode door te komen.