SLIM!

Het nieuwe jaar is ingeluid en de eerste maanden vliegen alweer in rap tempo voorbij. De WAB heeft inmiddels zijn intrede gedaan en wij hebben menig ondernemer daarin mogen adviseren. Leuk! Nu staat er echter alweer een nieuwe regeling klaar en wel een interessante subsidieregeling: SLIM.

Wij horen u denken: SLIM? Wat is dat dan? Geen zorgen, na het lezen van dit artikel bent u “up to speed”.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf dit jaar budget beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt maar liefst € 48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld en voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector een bedrag van € 1,2 miljoen.

Waarom deze “slimme” subsidieregeling? Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het van belang dat ondernemers investeren in het creëren van een positieve leercultuur en een leerrijke werkomgeving. Er is gebleken dat mkb-ondernemers vaak minder tijd, kennis en geld investeren in een “leven lang ontwikkelen” (LLO) dan dat dat gebeurt bij grotere bedrijven. De SLIM-regeling kan daaraan bijdragen door ondernemers te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen in hun organisatie: de kosten voor het leren en ontwikkelen zijn, afhankelijk van de grootte van de onderneming, voor 60% of voor 80% subsidiabel. Een mooi instrument!

Voor wie?

(1) individuele mkb-ondernemingen, waaronder

  • kleine ondernemingen: minder dan 50 werkzame personen en een jaaromzet of een jaarlijkse balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro; en
  • middelgrote ondernemingen: minder dan 250 werkzame personen en een jaaromzet van 50 miljoen euro of minder of een jaarlijkse balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro;

(2) samenwerkingsverbanden in het mkb;

(3) de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie:

  • 250 werkzame personen of meer en een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Waarvoor?

  1. het doorlichten van de onderneming, hetgeen kan uitmonden in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
  3. het ontwikkelen van een methode in de onderneming die werk in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Wanneer?

  1. Subsidieaanvragen door mkb-ondernemingen kunnen (jaarlijks) worden ingediend in maart en september;
  2. Subsidieaanvragen door samenwerkingsverbanden of grootbedrijven kunnen (jaarlijks) worden ingediend in april tot en met juni.

Denkt u dat de SLIM-regeling iets voor u(w onderneming) is? De “slimme” advocaten van De Advocaten Groep staan ondernemers graag bij in de aanvraag van de SLIM-subsidie en werken nauw samen met partners die het leren en ontwikkelen binnen uw organisatie kunnen verzorgen. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen!

DAG!