Let op! voor 1 april 2020 arbeidsovereenkomst op orde om voor lage WW-premie in aanmerking te komen

Op 7 januari jl. schreef De Advocaten Groep al over de WW-premie die met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 sterk gewijzigd is. De WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is verhoogd naar 2,94%. De WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is maar liefst 5% hoger en dus 7,94%.

Dit keer willen we wijzen op de ‘bewijzen’ waar een werkgever over dient te beschikken voor 1 april 2020, wil de werkgever daadwerkelijk voor de lagere WW-premie in aanmerking te komen.

Het in juridische zin zijn aangegaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer is onvoldoende voor de belastingdienst. Er dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een handtekening van de werknemer eronder. Veel werkgevers beginnen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en letten daarna niet meer zo op die arbeidsovereenkomsten. Na verloop van tijd wordt zo een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd er automatisch één voor onbepaalde tijd. Voor de belastingdienst is dat echter onvoldoende! Werkgever let er dus op dat alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd ook daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden met een schriftelijke overeenkomst en handtekening van de werknemer.

Werkgevers dienen dit voor 1 april 2020 geregeld te hebben, anders zal de belastingdienst alsnog de hogere WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in rekening brengen. Het gaat daarbij uitsluitend om arbeidsovereenkomsten die al voor 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd waren aangegaan.

Verder mag geen sprake zijn van een oproepcontract. Oproepcontracten voor onbepaalde tijd leiden tot verschuldigdheid van de hogere WW-premie.

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een daarin opgenomen proeftijd zijn geen zekerheid om voor de lagere WW-premie in aanmerking te komen. Wordt de werknemer in de proeftijd ontslagen, dan zal over de gewerkte periode alsnog de hogere WW-premie verschuldigd zijn.

De nieuwe regels zullen behoorlijke financiële consequenties hebben voor werkgevers waar veel werknemers voor bepaalde tijd in dienst zijn. Het kan goed zijn een advocaat mee te laten denken over de mogelijkheden voor u onder de WAB. Bij De Advocaten Groep bent u altijd welkom voor een prettig gesprek. DAG!

Nicole Gustings