WAB en WW-premie, wat kost een arbeidsovereenkomst!

In onze blog van 11 november 2019 gaven we aan wat meer zaken te willen benoemen die relevant zijn voor de paramedische zorgverlener. De wijzigingen in de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) raken ook de paramedische zorgverlener als werkgever, echter deze veranderingen zijn relevant voor eenieder die werknemers in dienst heeft.

De wijziging waar we de aandacht op willen vestigen in deze blog is die in de hoogte van de WW-premie. Deze wijziging zal voor veel werkgevers medebepalend worden in de keuze een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te gaan met werknemers.

Er is al veelvuldig in blogs geschreven over de wijziging in duur voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Met de invoering van de WAB gaat deze termijn ( van de ketenregeling) weer terug naar de situatie van voor de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Voor 1 januari 2020 mochten werkgevers drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gedurende 24 maanden (twee jaar) afsluiten. Per 1 januari 2020 wordt deze zogenaamde ketenregeling weer teruggebracht naar 36 maanden (drie jaar).

Het lijkt erop dat de overheid daarmee tegemoet komt aan de wens tot meer flexibiliteit, doch dat is niet de achterliggende gedachte. Het terugbrengen van de ketenregeling naar de oude situatie van 36-maanden is vooral ingegeven door het feit dat veel werknemers die voor onbepaalde tijd een contract hadden nu na twee jaar geen verlenging meer kregen, daar waar zij voorheen op drie jaren arbeidsovereenkomst konden rekenen. Bijkomend effect is de mogelijkheid van de langere flexibele schil.

Het in dienst hebben en houden van werknemers voor bepaalde tijd is per 1 januari 2020 echter een stuk duurder geworden. Per 1 januari 2020 zal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 5% meer WW-premie opleveren dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo wil de overheid werkgevers stimuleren werknemers sneller voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. De WW-premie zal voor contracten voor onbepaalde tijd 2,94% bedragen en voor contracten voor bepaalde tijd 7,94%.

Bovendien moet aan een flink aantal andere vereisten voldaan zijn, wil men in aanmerking komen voor die lagere WW-premie. Voor 1 april 2020 moeten werkgevers alles gereed hebben willen zij voor de lagere premie in aanmerking komen. Volg onze blogs om te weten te komen welke andere vereisten dat zijn.

In 2019 kenden we een WW-premie die vaak sectorgebonden was. in sommige sectoren bedroeg de WW-premie slechts 0,94%. de verhoging van de WW-premie kan dus weleens 7% bedragen. Het modale inkomen bedraagt in 2020 € 36.500,- bruto per jaar. 7% betekent dus een bedrag van € 2.555,00 bruto per werknemer voor bepaalde tijd extra per jaar als kostenpost. Voor werkgevers die afhankelijk zijn van een flexibele schil voor hun bedrijfsvoering kan deze wijziging dus een serieus gat in de begroting opleveren.

De Advocaten Groep denkt graag met u mee. U bent van harte welkom voor een prettig gesprek. DAG!

Nicole Gustings